Ydelse Pris Beskrivelse
lille fri-attest 350 fx erklæring om sygemelding
stor fri-attest 500 fx medicin-erklæring ifm rejse
mulighedserklæring 350 Anmodning fra arbejdsgiveren ifm sygemelding
kørekortattest 500 kr Medbring brillestyrke hvis større end +/- 8. Synstest foretages uden evt. kontaktlinser

Der findes en lang række  privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.

Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.